Persondatapolitik - Privatlivspolitik

1.0 Persondatapolitik

1.1 Håndtering af persondata

I forbindelse med din købsproces vil du dele en række persondata med os, herunder men ikke begrænset til navn, adresse, e-mail, tilbud, ordre og evt. billeder af din bolig. Sådanne persondata bliver gemt i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10. Efter førnævnte frist slettes oplysningerne. Tilbud slettes dog allerede efter 24 mdr. Har vi ydet garanti i en længere periode opbevares dine oplysninger i denne garantiperiode.

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker til en underleverandør eller i forbindelse med en omstrukturering/helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Udover købssituationen indsamler vi også personoplysninger i forbindelse med tilmelding til nyhedsbreve, mødebooking, konkurrencer eller andre tjenester. Vi indsamler i den forbindelse navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Du skal på vores hjemmeside give dit samtykke til at komme på vores mailingliste, således at du løbende modtager nyhedsbreve, tilbud samt invitationer til events og konkurrencer. Denne service kan du til enhver tid omkostningsfrit til- og afmelde.

Vores hjemmeside bliver hostet af eksterne leverandører, som behandler oplysningerne på vores vegne og efter instruks fra os. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre tredjeparter.

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre retningslinjerne i denne politik.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og ret til at få oplysningerne slettet. Du har herudover også ret til at få korrigeret dine personlige oplysninger, hvis der er behov herfor. Hvis du gør indsigelse mod viderebehandling af dine oplysninger, så tager vi dog forbehold for at visse dele af købet ikke kan gennemføres. Tilsvarende vil en sletning af dine oplysninger afskære os fra dokumentation som er vigtig ved håndtering af reklamationer og henvendelse vedr. garanti.

 Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos www.onlinebordplader.dk

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser. 

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet. 

1.2 Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande. 

Hvis du har bestilt levering, vil oplysningerne om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse blive udleveret til en af vores underleverandører samt fragtfirma, med henblik på levering af dine indkøb.  

1.3 Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

– At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata 
– At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed. 

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores salg@onlinebordplader.dk

Har du spørgsmål i forbindelse med vores datapolitik kan du kontakte Onlinebordplader.dk på salg@onlinebordplader.dk